Toán 6 – Chân trời sáng tạo

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

Chương 1: SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Tập hợp – Phần tử của tập hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK

Bài 1 trang 9

Bài 2 trang 9

Bài 3 trang 9

Bài 4 trang 9

Hướng dẫn giải bài tập SBT

Bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 2 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 3 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 4 trang 7 Sách bài tập Toán 6

Bài 5 trang 8 sbt toán lớp 6 tập 1

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

Bài 3: Các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 9: Ước và bội

Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Bài 11: Hoạt động thực hành trải nghiệm

Bài 12: Ước chung – Ước chung lớn nhất

Bài tập tự luyện Ước chung – Ước chung lớn nhất

Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bài tập tự luyện Bội chung – Bội chung nhỏ nhất có video hướng dẫn

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Bài 7 trang 79 SGK Toán 6 – Tập 1

Hình bình hành – SGK Chân trời sáng tạo

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ THI

Đề cương giữa kì 1 Toán 6 trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.