Phần bảng của giáo án word bị ngắt ra làm 2 trang phải làm sao?

Rất nhiều bạn khi soạn bài gặp phải tình trạng bảng bị nhảy sang một trang khác dẫn tới trang trước thì thừa một đoạn trắng rất xấu, bài viết này sẽ giúp các bạn khắc phục tình trạng trên: Vì sao bảng lại nhảy sang trang Đó là do một hàng của bảng có … Read more