Bài 7 trang 79 SGK Toán 6 – Tập 1 – Chân trời sáng tạo

Các biển báo giao thông dưới đây có dạng hình gì? Em có biết ý nghĩa của các biển báo giao thông này không?

Trả lời:

Biển báo thứ nhất

Hình dạng: Có dạng hình tam giác đều

Ý nghĩa: Đây là biển báo nguy hiểm “Có người đi bộ cắt ngang”

Biển báo này đặt ở những vị trí gần tới “phần đường dành cho người đi bộ qua đường” để báo trước cho người điều khiển biết nhằm giảm tốc độ và ưu tiên cho người qua đường trước.

Mở rộng: Biển báo hình tam giác đều, có viền đỏ nền vàng là các biển báo nguy hiểm

Biển báo thứ hai

Hình dạng: Có hình chữ nhật

Ý nghĩa: Đây là biển báo đường cao tốc.

Biển báo này có số hiệu là 437 , đây là biển báo được dùng để báo hiệu phía trước có đường cao tốc, nó được đặt ở những nơi chuẩn bị vào đường cao tốc

Mở rộng: Biển báo hình vuông hay hình chữ nhật có nền xanh, vạch trắng là dạng biển báo chỉ dẫn nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường.

Biển báo thứ ba

Hình dạng: Hình vuông

Ý nghĩa:  Bắt đầu đường ưu tiên

Đây là Biển báo số I.401 – Bắt đầu đường ưu tiên. Biển báo này để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

 

 

Leave a Comment