Bài 13: Bội chung – Bội chung nhỏ nhất – Bài tập tự luyện

1. Cách tìm BC, BCNN thông qua tìm bội

 

Các em xem video trên rồi làm bài tập 1, 2 (Dạng 1) phía dưới

2. Cách tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Các em xem video rồi làm bài tập 8

Các em đọc và ghi nhớ kiến thức rồi giải các bài tập còn lại

DẠNG 2: Vận dụng kiến thức bội chung và bội chung nhỏ nhất vào giải bài toán thực tiễn

Bài 5.

Tan học, Quỳnh và Khánh cùng đi ra bến xe buýt để về nhà. Khi đến bến xe buýt thì cả hai xe mà hai bạn cần đi đều vừa chạy mất cùng một lúc. Hai bạn ngồi nói chuyện để chờ xe buýt tiếp theo tới. Bảng thông cho biết xe buýt mà  Quỳnh cần đi phải sau 12 phút nữa mới tới, còn xe Khánh đi cần chờ 18  phút. Vậy phải chờ bao nhiêu phút thì cả hai xe mà hai bạn đi đến bến cùng một lúc?

Bài 6.   

Số học sinh khối 6 của trường Kết Đoàn khoảng từ  300 đến  400 học sinh. Mỗi lần xếp hàng 12 , hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ. Hỏi khối 6 của trường Kết Đoàn có bao nhiêu học sinh.

Bài 7:

Để góp phần vào việc bảo vệ môi trường và giúp trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn. Lớp 6A đã tặng trường một số cây xanh, biết rằng số cây đó là một số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 và khi đem trồng thành 2 hàng, 4 hàng hay 5 hàng đều vừa đủ (mỗi hàng trồng số cây như nhau). Tính số cây xanh của lớp 6A mang đến tặng cho trường?

 

 

Leave a Comment