Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Lâm Đồng Năm 2021 – 2022 kèm hướng dẫn giải

Đề thi HSG toán 9 Tỉnh Lâm Đồng Năm 2021 – 2022 mới thi ngày 25 tháng 02 năm 2022 [pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2022/02/FILE_20220225_112824_Toan-tinh-2122.pdf” title=”FILE_20220225_112824_Toan tinh 2122″] Hướng dẫn giải Câu 1 1.1 1.2. Một cửa hàng quần áo nhập một cái áo khoác lông cừu với giá 60 đô la. Cửa hàng ước tính rằng nếu … Read more