Bạn thật sự đặc biệt theo cách của riêng mình – Cảm ơn vì bạn đã luôn là chính mình

CÁCH CỦA BIÊNG TÔI Một đàn cửu trở về trang trợi của chúng theo thường lệ. Cả đòn cừu đi qua cánh cổng trong trại. Nhưng riêng có Mito là không thể qua cổng. Mito béo và cánh cổng không vừa với chú. Mito đành ngủ lại phía ngoài trang trại. “Hãy tập yogo đi.”- … Read more

Tên gọi là thứ sẽ đi bên bạn đến suốt đời – Luôn có những điều đặc biệt trong cái tên của bạn và mọi người xung quanh

CẬU BÉ VỚI TÊN GỌI ĐẶC ĐIỆT Một câu bé có tên là Ủng. Và bạn bè hay trêu chọc cộu vì cới tên đó. “Ủng ơi Ủnggggg”… – các bạn kéo dài giọng mãi khi gọi. “Này, sao cậu lại tên là Ủng. Nghĩa là một quỏ đã bị hỏng và không thể ăn … Read more