Bài 1 trang 9 SGK Toán lớp 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 6 Bài 1 trang 9 là lời giải bài Tập hợp – Phần tử của tập hợp SGK Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 1 Toán 6 SGK trang 9

Bài 1 (SGK trang 9): Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. Viết tập hợp D theo hai cách rồi kí hiệu ∈; ∉ thích hợp thay cho mỗi ? dưới đây.

Hướng dẫn giải

– Để cho một tập hợp, thường có hai cách:

a. Liệt kê các phần tử của tập hợp.

b. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

Lời giải chi tiết

Tập hợp D viết dưới dạng liệt kê:

D = {6; 7; 8; 9; 10; 11}

Tập hợp D viết dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trung như sau:

D = {x| x là số tự nhiên và 5 < x < 12}

a) 5 ∉ D

b) 7 ∈ D

c) 17 ∉ D

d) 0 ∉ D

e) 10 ∉ D

Leave a Comment