Bài 3 trang 7 Sách bài tập Toán 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Đề bài Cho M là tập hợp các chữ cái Tiếng Việt có mặt trong từ “NHATRANG”. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai, khẳng định nào đúng? (A) N ∉∉ M                (B) U ∈∈ M                 (C) T ∈∈ M                 (D) Q ∈∈ M Phương pháp giải – Xem chi tiết Lần lượt kiểm tra các chữ cái N, U, T, … Read more