Đề thi HSG Toán 9 huyện Yên Phong – Bắc Ninh – Năm 2021

Đề thi HSG Toán 9 huyện Yên Phong – Bắc Ninh – Năm 2021 Bài 1.  (1,75 điểm) Cho biểu ...
Read more

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Nam Định – Môn Toán – năm 2021

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Nam Định – năm 2021 Bài 1 a) Cho các số thực ...
Read more

Chuyên đề tam giác đồng dạng bồi dưỡng HSG toán

Xin chia sẻ với các bạn chuyên đề tam giác đồng dạng bồi dưỡng HSG toán 8 Dạng 1: Dạng ...
Read more

Chuyên đề bất đẳng thức cô-si bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9

Khi bồi dưỡng HSG toán THCS hẳn cô-si là một vấn đề mà nhiều bạn quan tâm. Trong bài viết ...
Read more

Đề thi HSG Toán Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2020 – 2021

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2020 – 2021 vừa thi sáng ngày 05/3/2021 Đề thi Câu ...
Read more

Đề thi HSG Toán Huyện Gia Lâm – 2021

Đề thi HSG Toán Huyện Gia Lâm – 2021 Câu 1 (2.0 điểm). Cho đa thức [latex]f\left( x \right) = ...
Read more