Luyện tập ƯC – ƯCLN, BC – BCNN, phép cộng, trừ phân số – SGK CTST – Chương trình GPPT 2018

LUYỆN TẬP – ƯỚC – ƯCLN, BỘI – BCNN – CỘNG TRỪ PHÂN SỐ

Bài 1: Tìm ƯCLN sau đó tìm tập hợp các ước chung của

a) 48 và 72

b) 256 ; 180 và 300

c) 64 và 120

d) 84 ; 60 và 132

Bài 2: Tìm BCNN sau đó tìm tập hợp hợp các bội chung của

a) 12 và 15

b) 1 ; 14 ; 6 và 20

c) 8 ; 36 ; 30

d) 18 và 15

Bài 6: Số học sinh của một trường trong khoảng từ 950 đến 1000 em. Khi xếp hàng tập thể dục mỗi hàng 9 em hoặc 10 em hoặc 11 em đều vừa hết. Tính số học sinh của trường đó.

Video hướng dẫn bài 6

Bài 7: Lớp em quyên góp được 130 quyển vở, 50 bút chì và 240 tập giấy để gửi tặng các bạn học sinh nghèo, lớp muốn chia thành một số phần thưởng như nhau để gửi tặng các bạn. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần? Khi đó mỗi phần có mấy quyển vở, mấy bút chì, mấy tập giấy ?

Video hướng dẫn bài 7

Bài 8: Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 200 đến 500.

Bài 9: Một đoàn học sinh có 80 người trong đó có 32 nữ, cần phân chia thành các tổ có số người bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia thành các tổ có không quá 10 người với số nam và số nữ đều nhau giữa các tổ.

 

Leave a Comment