Bài 4 – SGK Toán 6 tập 1 trang 46 – Chân trời sáng tạo

0

Bài 4 – SGK Toán 6 tập 1 trang 46 – Chân trời sáng tạo

Trong dịp ” Hội xuân 2020″, để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A bán hai mặt hàng (Như bảng ở cột bên) với mục tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng.

Trong thực tế các bạn đã bán được số lượng hàng như sau:

Trà sữa bán được: 93 li

Dừa bán được: 64 quả

Hỏi lớp 6A đã thu được bao nhiêu tiền lãi?

Lớp 6A có hoàn thành được mục tiêu đề ra không?

Lời giải 1:

Số tiền bán 93 li trà sữa là: 93. 20 000 = 1 860 000 (đồng)

Số tiền bán 64 quả dừa là: 64. 15 000 = 960 000 (đồng)

Tổng số tiền thu được là: 1 860 000 + 960 000 = 2 820 000 (đồng)

Số tiền nhập 100 li trà sữa là: 100. 16 500 = 1 650 000(đồng)

Số tiền nhập 70 quả dừa là: 70. 9 800 = 686 000 (đồng)

Tổng số tiền nhập hàng là: 1 650 000 + 686 00 = 2 336 00 (đồng)

Số tiền lãi thu được là: 2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng)

Vậy lớp 6A chưa đạt mục tiêu đề ra.

Lời giải 2:

Số tiền  bán 93 li trà sữa và 64 trái dừa là: 93. 20 000 + 64. 15 000 = 2 820 000 (đồng)

Số tiền nhập 100 li trà sữa và 70 quả dừa là: 100. 16 500 + 70. 9 800 = 2 336 000 (đồng)

Số tiền lãi thu được là: 2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng)

Vậy lớp 6A chưa đạt mục tiêu đề ra.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.