Bài 4 – SGK Toán 6 tập 1 trang 46 – Chân trời sáng tạo

Bài 4 – SGK Toán 6 tập 1 trang 46 – Chân trời sáng tạo

Trong dịp ” Hội xuân 2020″, để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lớp 6A bán hai mặt hàng (Như bảng ở cột bên) với mục tiêu số tiền lãi thu được là 500 000 đồng.

Trong thực tế các bạn đã bán được số lượng hàng như sau:

Trà sữa bán được: 93 li

Dừa bán được: 64 quả

Hỏi lớp 6A đã thu được bao nhiêu tiền lãi?

Lớp 6A có hoàn thành được mục tiêu đề ra không?

Lời giải 1:

Số tiền bán 93 li trà sữa là: 93. 20 000 = 1 860 000 (đồng)

Số tiền bán 64 quả dừa là: 64. 15 000 = 960 000 (đồng)

Tổng số tiền thu được là: 1 860 000 + 960 000 = 2 820 000 (đồng)

Số tiền nhập 100 li trà sữa là: 100. 16 500 = 1 650 000(đồng)

Số tiền nhập 70 quả dừa là: 70. 9 800 = 686 000 (đồng)

Tổng số tiền nhập hàng là: 1 650 000 + 686 00 = 2 336 00 (đồng)

Số tiền lãi thu được là: 2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng)

Vậy lớp 6A chưa đạt mục tiêu đề ra.

Lời giải 2:

Số tiền  bán 93 li trà sữa và 64 trái dừa là: 93. 20 000 + 64. 15 000 = 2 820 000 (đồng)

Số tiền nhập 100 li trà sữa và 70 quả dừa là: 100. 16 500 + 70. 9 800 = 2 336 000 (đồng)

Số tiền lãi thu được là: 2 820 000 – 2 336 000 = 484 000 (đồng)

Vậy lớp 6A chưa đạt mục tiêu đề ra.

 

Leave a Comment