Cách khắc phục không vào tập huấn được Modul 5

Hiện tại Modul 5 tập huấn giáo viên phổ thông đã mở nhưng một số giáo viên chưa vào tập huấn được, sau đây là một số lí do và cách khắc phục. Chưa vào tập huấn được modul 5 do modul 4 chưa đạt Nếu modul trước chưa đạt thì modul sau sẽ không…
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.