Kế hoạch giáo dục Địa lý 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH  ĐỊA LÍ 6. NĂM HỌC 2021-2022.                                  Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần= 36 tiết Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ … Read more

Kế hoạch giáo dục Mỹ thuật 6 – Chân trời sáng tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM   PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH DẠY HỌC SÁCH GIÁO KHOA MĨ THUẬT LỚP 6                                                                                            Nhóm tác giả:  Nguyễn Thị Nhung – Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên)                                                             Nguyễn Tuấn Cường – Nguyễn Hồng … Read more