Kế hoạch giáo dục Âm Nhạc 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ÂM NHẠC LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

CHỦ ĐỀ 1: TUỔI HỌC TRÒ (4 tiết)
TIẾT/

TUẦN

NỘI DUNG MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1 – Học hát bài: Con đường học trò

 

 

– Nghe nhạc: Bài hát Tháng năm học trò

– Hát đúng giai điệu bài, lời ca bài hát Con đường học trò. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng (mục 2 SGK trang 7).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát Tháng năm học trò.

2 – Thưởng thức âm nhạc: Giới thiệu cây đàn piano

– Ôn bài hát: Con đường học trò

– Nêu được một số đặc điểm về cây đàn piano.

– Ôn bài hát theo hình thức: Hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu (mục 3 SGK trang 7).

3 – Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

– Nhận biết và phân biệt được các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.

– Nhớ lại các kiến thức Lí thuyết âm nhạc đã học ở tiểu học. Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1.

4 Vận dụng – Sáng tạo – Trình bày bài hát Con đường học trò bằng các hình thức đã học.

– Nhận biết được các thuộc tính âm thanh có tính nhạc qua nét nhạc của Bài đọc nhạc số 1; kết hợp đọc và gõ đệm.

– Trình bày những hiểu biết âm nhạc thông qua trò chơi Nhịp điệu đến trường.

– Giới thiệu tranh vẽ theo chủ đề Tuổi học trò.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

 

CHỦ ĐỀ 2: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP (4 tiết)
5 – Học hát bài: Đời sống không già vì có chúng em – Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Đời sống không già vì có chúng em

– Biết thể hiện bài hát bằng các hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng; hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu.

6 – Nghe nhạc: Tác phẩm The Blue Danube (Sông Đa Nuýp Xanh)

– Ôn bài hát: Đời sống không già vì có chúng em

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nhịp điệu bản The Blue Danube

– Vận động theo nhịp 3/4 của tác phẩm.

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

7 – Nhạc cụ: Ôn luyện nhạc cụ đã học ở tiểu học.

 

– Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm nhạc bằng hệ thống chữ cái Latin

– Nhắc lại được một số hiểu biết về nhạc cụ giai điệu đã học ở tiểu học. Thể hiện được nhạc cụ giai điệu qua bài luyện mẫu âm.

– Nhận biết được kí hiệu âm thanh bằng hệ thống chữ cái Latin.

8 Vận dụng – Sáng tạo

*Kết hợp kiểm tra giữa kì: GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì.

– Trình bày bài hát Đời sống không già vì có chúng em ở một số hình thức đã học hoặc lựa chọn bài hát Con đường học trò để kiểm tra.

– Bài đọc nhạc số 1 kết hợp gõ đệm, ứng tác âm nhạc.

– Trình bày những hiểu biết âm nhạc trong chủ đề 1 và 2 về nội dung Nhạc lí, Thường thức âm nhạc

– Nêu cảm nhận sau khi học xong hai chủ đề.

CHỦ ĐỀ 3: NHỚ ƠN THẦY CÔ (4 tiết)
9 – Học hát bài: Thầy cô là tất cả

 

 

 

– Nghe nhạc: Nhớ ơn thầy cô.

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Thầy cô là tất cả.

– Biết thể hiện bài hát bằng các hình thức: Hát lĩnh xướng, hoà giọng; hát kết hợp động phụ hoạ (mục 2 SGK trang 23).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài Nhớ ơn thầy cô.

 

10 – Nhạc lí: Nhịp 4/4

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

– Ôn bài hát: Thầy cô là tất cả

– Nhớ được khái niệm và biết cách đánh nhịp 4/ 4

– Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 2.

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

11 – Thường thức âm nhạc: Giới thiệu hình thức hát bè (bè quãng 3, bè đuổi)

 

– Ôn Bài đọc nhạc số 2

– Nhận biết được các hình thức hát bè.

– Luyện tập, vận dụng hát bè vào bài Đời sống không già vì có chúng em và bài Thầy cô là tất cả.

– Ôn luyện đọc nhạc kết hợp các hình thức gõ đệm và đánh nhịp 4/4

12 Vận dụng – Sáng tạo – Đọc bài đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 4/4, gõ đệm.

– Trình bày bài hát Thầy cô là tất cả bằng các hình thức đã học.

– Giới thiệu và chia sẻ những bản nhạc, bài hát đã sưu tầm về chủ đề thầy cô và mái trường cho mọi người cùng nghe.

– Làm nhạc cụ đơn giản từ các vật liệu trong đời sống hàng ngày.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 4: ƯỚC MƠ HOÀ BÌNH (5 tiết)
13 – Học hát bài: Những ước mơ – Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Những ước .

– Biết thể hiện bài hát bằng các hình thức: Hát nối tiếp, hoà giọng; hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ tiết tấu.

14 – Nghe nhạc: Trích đoạn chương IV Giao hưởng số 9 của Ludwig van Beethoven

– Ôn bài hát Những ước

– Nghe và cảm nhận giai điệu, sắc thái qua trích đoạn chương IV bản Giao hưởng số 9 của Ludwig van Beethoven.

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

15 – Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Ký và tác phẩm Bài ca hi vọng.

– Ôn bài hát: Những ước

– Nêu được đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký. Cảm nhận được nội dung giai điệu, tính chất âm nhạc tác phẩm Bài ca hy vọng.

– Ôn luyện bài hát mức độ biểu diễn cá nhân, nhóm.

 

16 – Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn – Recoder: Bước đầu biết chơi nốt Đô trên recorder.

– Kèn phím: Luyện gam Đô trưởng và ứng dụng vào trích đoạn Bài đọc nhạc số 1.

– Nhạc cụ khác: Dựa trên lượng kiến thức của 2 nhạc cụ trên để ứng dụng vào Bài đọc nhạc số 1 trong SGK.

17 Vận dụng – Sáng tạo – Các nhóm trình bày bài hát Những ước mơ theo cách khác nhau ở mức độ biểu diễn.

– Thuyết trình hiểu biết về nhạc sĩ Văn Kí và tác phẩm Bài ca hy vọng.

– Thực hành nhạc cụ giai điệu trên các mẫu âm đã học.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

18 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I (1 tiết)

Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập, tham gia đánh giá cuối kỳ I

– Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

– Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

– Vận dụng những hiểu biết Lí thuyết âm nhạc của chủ đề 1 và 2 vào hoạt động chơi trò chơi

– Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, ca khúc, tác phẩm cho mọi người.

– Thực hành recorder hoặc kèn phím với các nội dung đã học.

– Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề 1, 2, 3, 4.

CHỦ ĐỀ 5: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG (4 tiết)
19 – Học hát bài: Mưa rơi

 

 

– Nghe nhạc: Hoà tấu nhạc cụ dân tộc bài Mừng hội hoa bông

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài Mưa rơi. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát nối tiếp (mục 2 SGK trang 39).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, sắc thái bản hoà tấu nhạc cụ dân tộc bài

Mừng hội hoa bông.

 

20 – Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

 

 

 

– Ôn bài hát: Mưa rơi

– Đọc đúng giai điệu và cảm nhận được tính chất âm nhạc Bài đọc nhạc số

3. Các nhóm hoặc cá nhân đặt lời mới trên giai điệu bài đọc nhạc số 3, nội dung về chủ đề Giai điệu quê hương.

– Ôn luyện bài hát bằng hình thức: Hát kết hợp nhạc cụ gõ đệm (mục 3 SGK trang 39).

21 – Thường thức: Tìm hiểu sáo trúc, khèn

 

 

– Ôn Bài đọc nhạc số 3

– Nhận biết và nêu được một số đặc điểm về nhạc cụ dân tộc sáo trúc, khèn.

– Ôn Bài đọc nhạc số 3 kết hợp các hình thức gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu hoặc đánh nhịp

22 Vận dụng – Sáng tạo – Trình bày bài hát Mưa rơi ở mức độ biểu diễn: hát kết hợp vận động cơ thể; hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ tiết tấu (nhạc cụ tự làm).

– Luyện tập cách hát bè theo mẫu trong SGK tr 44.

– Bài đọc nhạc số 3: Cá nhân, nhóm đọc nhạc kết hợp hát ghép lời mới theo yêu cầu từ tiết học trước.

– Chia sẻ cho các bạn những hiểu biết và cùng nghe bản hoà tấu, độc tấu khèn, sáo đã sưu tầm được.

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

 

CHỦ ĐỀ 6: MẸ TRONG TRÁI TIM EM (4 tiết)
23 – Học hát bài: Chỉ có một trên đời

 

– Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Johannes Brahms và bản Lullaby

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài Chỉ có một trên đời. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Lĩnh xướng, hoà giọng (mục 2 SGK trang 47).

– Nêu được đôi nét về cuộc đời, thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Johannes

Brahms và tác phẩm Lullaby.

24 – Nhạc lí: Cung và nửa cung

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

– Ôn bài hát: Chỉ có một trên đời

– Nhận biết được cung và nửa cung qua các ví dụ âm thanh hình ảnh minh hoạ.

– Đọc đúng cao độ, trường độ và thể hiện sắc thái Bài đọc nhạc số 4.

– Ôn luyện bài hát bằng hình thức: Hát kết hợp vận động phụ hoạ (mục 3 SGK tr47).

25 – Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn đệm cho bài hát hoặc bài đọc nhạc số 1 – Recorder: Biết thực hành bấm nốt Rê; Luyện tập mẫu âm; Thực hành đệm bài hát Mưa rơi.

– Kèn phím: Luyện gam Đô trưởng áp dụng kĩ thuật vắt ngón. Thực hành kĩ thuật vắt ngón vào Bài đọc nhạc số 1.

– Nhạc cụ khác: Dựa trên lượng kiến thức của 2 nhạc cụ trên để ứng dụng

vào bài hát Mưa rơi hoặc Bài đọc nhạc số 1.

26 Vận dụng – Sáng tạo

*Kết hợp kiểm tra giữa kì: GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5 và 6 phù hợp với năng lực để tham gia kiểm tra giữa kì.

– Làm bài tập về cung và nửa cung.

– Trình bày bài hát Chỉ có một trên đời ở một số hình thức đã học hoặc lựa chọn bài hát Mưa rơi để kiểm tra.

– Làm nhạc cụ tiết tấu bằng vỏ dừa. Ứng dụng gõ đệm cho Bài đọc nhạc số 3 hoặc số 4.

– Trình bày những hiểu biết âm nhạc trong chủ đề 5 và 6 về nội dung Nhạc lí, Thường thức âm nhạc

– Nêu cảm nhận sau khi học xong hai chủ đề.

 

CHỦ ĐỀ 7: ĐẾN VỚI ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4 tiết)
27 – Học hát bài: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng – Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng. Biết thể hiện bài hát bằng hình thức: Hát kết hợp nhạc cụ tiết tấu (mục 2 SGK trang 55)
28 – Nghe nhạc: Bài hát Auld Lang Syne

 

 

– Ôn bài hát: Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

– Nghe và cảm nhận giai điệu, nội dung, sắc thái bài hát Auld Lang Syne.

– Vận động cơ thể bài bài hát Auld Lang Syne

– Ôn luyện bài hát mức độ cao hơn tiết 1.

29 – Nhạc lí: Dấu hoá, bậc chuyển hoá.

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

– Hiểu được tác dụng của dấu hoá, bậc chuyển hoá.

– Đọc đúng cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5 kết hợp đánh nhịp 3/4

30 Vận dụng – Sáng tạo – Hoạt động nhóm, cá nhân thông qua các bài tập củng cố kiến thức Lí thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hoá, cung và nửa cung.

– Đọc nhạc kết hợp các cách gõ đệm, đánh nhịp 3/4, ghép lời mới Bài đọc nhạc số 5 – Nắng xuân

– Nêu được một số cảm nghĩ sau khi học chủ đề 7.

CHỦ ĐỀ 8: BÁC HỒ VỚI THIẾU NHI (4 tiết)
31  

– Học hát bài: Bác Hồ người cho em tất cả

 

 

– Nghe nhạc: Bài hát Việt Nam quê hương tôi

– Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Bác Hồ – Người cho em tất cả. Biết thể hiện bài hát qua hình thức: Hát nối tiếp – Hoà giọng (mục 2 SGK trang 61).

– Nghe và cảm nhận giai điệu, sắc thái, nội dung bài hát Việt Nam quê hương tôi.

 

32 – Thường thức âm nhạc: Tìm hiểu bài hát Như có bác trong ngày đại thắng qua kể chuyện âm nhạc “Âm vang một khúc khải hoàn ca”

 

 

– Ôn bài hát: Bác Hồ người cho em tất cả

Qua nội dung kể chuyện âm nhạc “Âm vang một khúc khải hoàn ca” biết được hoàn cảnh ra đời bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Nêu được đôi nét về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

– Biết hát tập thể bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng với niềm tự hào, vui tươi.

– Ôn luyện bài hát bằng những hình thức do các nhóm tự sáng tạo.

33 – Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn. – Recorder và kèn phím: Luyện tập mẫu âm của từng nhạc cụ. Thực hành đệm cho bài Như có Bác trong ngày đại thắng bằng hình thức hoà âm.

– Nhạc cụ khác: Dựa trên lượng kiến thức của 2 nhạc cụ trên để luyện tập mẫu âm. Ứng dụng đệm bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng bằng hình thức hoà âm.

34 Vận dụng – Sáng tạo – Trình bày những hiểu biết âm nhạc thông qua trò chơi Giải ô chữ.

– Đệm trích đoạn bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng bằng nhạc cụ giai điệu theo các mẫu âm đã luyện tập.

– Biểu diễn bài hát Bác Hồ – Người cho em tất cả: Hát kết hợp vận động cơ thể; hát kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ tiết tấu (nhạc cụ tự làm). Các nhóm trình bày ý tưởng biểu diễn bài hát theo cách khác…

– Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

35 ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II (1 tiết)

Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập, tham gia đánh giá cuối năm học

– Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

– Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

– Vận dụng những hiểu biết Lí thuyết âm nhạc của chủ đề vào hoạt động chơi trò chơi.

– Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, ca khúc, tác phẩm cho mọi người.

– Thực hành recorder và kèn phím với các nội dung đã học.

– Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề.

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-AM-NHAC-6-KET-NOI-TRI-THUC-VOI-CUOC-SONG.pdf” title=”KHGD ÂM NHẠC 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)”]

Leave a Comment