Kế hoạch giáo dục Ngữ Văn 6 – Cánh Diều

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 6- SGK CÁNH DIỀU

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

HỌC KỲ I (Năm học 2021-2022)

TUẦN

(1)

BÀI

(2)

TÊN BÀI HỌC

(3)

SỐ TIẾT

(4)

THỨ TỰ

(5)

1

(1-4)

 

 

BÀI MỞ ĐẦU

Nội dung  chính của Sách giáo khoa 2 1,2
I. Học đọc    
II. Học viết    
III. Học nói và nghe    
Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa 1 3
Hướng dẫn học sinh soạn bài, chuẩn bị bài học, ghi bài, tự đánh giá, hướng dẫn tự học 1 4
2+3+4

(5-16)

BÀI 1.

TRUYỆN (TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH)

Đọc hiểu văn bản:

+Văn bản 1: Thánh Gióng

 

3

 

5,6,7

+ Văn bản 2: Thạch sanh 3 8,9,10
Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức 1 11
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản: Sự tích Hồ Gươm

 

1

 

12

Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích 3 13,14,15
Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích 1 16
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
5+6+7

(17-28)

BÀI 2.

THƠ

(THƠ LỤC BÁT)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: À ơi tay mẹ ( Bình Nguyên)

 

2

 

17,18

+ Văn bản 2: Về thăm mẹ ( Đinh Nam Khương) 2 19,20
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ 2 21,22
Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam 1 23
Viết: Tập làm thơ lục bát 3 24,25,26
Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân 2 27,28
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
8

(29-32)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết… 1 29
Kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ I 2 30,31
Trả bài . 1 32
9+10+11

(33-44)

BÀI 3.

(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Trong lòng mẹ ( Nguyên Hồng)

 

3

 

33,34,35

+ Văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi ( Văn Công Hùng) 3 36,37,38
Thực hành tiếng Việt: Từ mượn 1 39
Thực hành đọc hiểu:

Văn bản 3: Thời thơ ấu của Honda

1 40
Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân 3 41,42,43
Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân 1 44
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
12+13+14

(45-56)

BÀI 4.

VĂN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN VĂN HỌC)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Nguyên Hồng- nhà văn của  những người cùng khổ.

 

3

 

45,46,47

+ Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao 2 48,49
Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy 2 50,51
Thực hành đọc hiểu:

Văn bản 3: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

 

1

52
Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát 3 53,54,55
Nói và nghe:  Trình bày ý kiến về một vấn đề. 1 56
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
15+16+17

(57-68)

BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN (THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập

 

3

 

57,58,59

+ Văn bản 2: Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ 2 60,61
Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ 2 62,63
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Giờ Trái Đất

 

1

 

64

Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện 3 65,66,67
Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử. 1 68
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
18

(69-72)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ I

Ôn tập học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết 1 69
Kiểm tra, đánh giá  học kỳ I 2 70,71
Trả bài . 1 72

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ II (Năm học 2021-2022)

TUẦN

(1)

BÀI

(2)

TÊN BÀI HỌC

(3)

SỐ TIẾT

(4)

THỨ TỰ

(5)

19+20+ 21

(73-84)

BÀI 6.

TRUYỆN (TRUYỆN ĐỒNG THOẠI, TRUYỆN CỦA PUS- KIN VÀ AN-ĐÉC-XEN)

-Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên ( Tô Hoài)

 

3

 

73,74,75

+ Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng 3 76,77,78
-Thực hành tiếng Việt: Mở rộng chủ ngữ 1 79
Thực hành đọc hiểu:

 + Văn bản 3: Cô bé bán diêm

 

1

 

80

– Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 3 81,82,83
-Nói và nghe: Kể  lại một trải nghiệm đáng nhớ 1 84
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
22+23+ 24

(85-96)

BÀI 7.

THƠ

(THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ)

-Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)

 

3

 

85,86,87

+ Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu) 2 88,89
-Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ 2 90,91
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Gấu con có chân vòng kiềng

 

1

 

92

-Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả. 3 93,94,95
-Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề. 1 96
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
25+26+ 27

(97-108)

BÀI 8.

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

 

-Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

 

3

 

97,98,99

+ Văn bản 2:  Khan hiếm nước ngọt. 2 100,101
-Thực hành tiếng Việt: Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn 2 102,103
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

 

1

 

104

-Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 3 105,106,

107

-Nói và nghe:Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. 1 108
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
28

(109-112)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

GIỮA HỌC KÌ II

Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết… 1 109
Kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ II 2 110,111
Trả bài . 1 112
29+30+ 31

(113-124)

BÀI 9.

TRUYỆN

(TRUYỆN NGẮN)

-Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh)

 

3

113,114,

115

+ Văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh) 3 116,117,

118

-Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ 1 119
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Chích bông ơi! ( Cao Duy Sơn)

 

1

 

120

-Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 3 121,122,

123

-Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề 1 124
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
32+33+ 34

(125-136)

BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO NGUYÊN NHÂN- KẾT QUẢ)

-Đọc hiểu văn bản:

+Văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng.

 

3

125,126,

127

+ Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ? 2 128,129
-Thực hành tiếng Việt: Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ  và cấu trúc câu phù hợp 2 130,131
Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Những phát minh tình cờ và bất ngờ.

 

1

 

132

-Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản. 3 133,134,

135

-Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề 1 136
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)    
35

(137-140)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ II

Ôn tập học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết 1 137
Kiểm tra, đánh giá  học kỳ II 2 138,139
Trả bài . 1 140

*Lưu ý: Về phân bổ thời lượng trong các bài (Tài liệu tập huấn của thầy Đỗ Ngọc Thống)

– Tổng thời lượng cho Lớp 6 là 140 tiết/năm. Ngoài Bài Mở đầu 4 tiết, 8 tiết Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II; các bài còn lại (từ 1 đến 10) đều 12 tiết; có 8 tiết dự trữ.Trong mỗi bài 12 tiết, thường phân bổ như sau:

STT Nội dung dạy học Thời lượng (tiết)
1 Đọc hiểu văn bản 4 – 5
2 Thực hành tiếng Việt 1 – 2
3 Thực hành đọc hiểu 1-     2
4 Viết 3
5 Nói và nghe 1 – 2

 

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-NGU-VAN-6-CANH-DIEU.pdf” title=”KHGD NGỮ VĂN 6 (CÁNH DIỀU)”]

Leave a Comment