Kế hoạch giáo dục Ngữ Văn 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 6- SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

  1. Kế hoạch dạy học
  2. Phân phối chương trình

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Học kì I: 18 tuần (72 tiết)

Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

TUẦN BÀI TIẾT TÊN BÀI HỌC
1  

 

 

 

BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

(16 tiết)

1 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
2 Bài học đường đời đầu tiên
3 Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)
4 Thực hành tiếng Việt
2 5 Nếu cậu muốn có một người bạn
6 Nếu cậu muốn có một người bạn (tiếp)
7 Thực hành tiếng Việt
8 Bắt nạt
3 9 Bắt nạt (tiếp)
10 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
11 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm (tiếp)
12 Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm
4 13
14 Trả bài
15 Kể lại một trải nghiệm
16 Kể lại một trải nghiệm
5 BÀI 2. GÕ CỬA TRÁI TIM

(12 tiết)

17 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
18 Chuyện cổ tích về loài người
19 Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)
20 Thực hành tiếng Việt
6 21 Mây và sóng
22 Thực hành tiếng Việt
23 Bức tranh của em gái tôi
24 Bức tranh của em gái tôi (tiếp)
7 25 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
26 Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
27 Trả bài
28 Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
8 BÀI 3. YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

(12 tiết)

29 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
30 Cô bé bán diêm
31 Cô bé bán diêm (tiếp)
32 Thực hành tiếng Việt
9 33 Gió lạnh đầu mùa
34 Gió lạnh đầu mùa (tiếp)
35 Thực hành tiếng Việt
36 Con chào mào
10 37 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
38 Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
39 Trả bài
40 Kể về một trải nghiệm của em
11

 

BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

(12 tiết)

41 Kiểm tra giữa học kì 1
42 Kiểm tra giữa học kì 1
43 Đọc mở rộng
44 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
12 45 Chùm ca dao về quê hương, đất nước
46 Chùm ca dao về quê hương, đất nước (tiếp)
47 Thực hành tiếng Việt
48 Chuyển cổ nước mình
13 49 Cây tre Việt Nam
50 Cây tre Việt Nam (tiếp)
51 Thực hành tiếng Việt
52 Tập làm một bài thơ lục bát
14 53 Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ luc bát
  54 Trả bài
55 Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con quê hương
BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

(12 tiết)

56 Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
15 57 Cô Tô
58 Cô Tô (tiếp)
59 Thực hành tiếng Việt
60 Hang Én
16 61 Hang Én (tiếp)
62 Thực hành tiếng Việt
63 Cửu Long Giang ta ơi
64 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
17 65 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
 

 

ÔN TẬP

66 Trả bài
67 Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến
68 Đọc mở rộng
18   69 Ôn tập học kì I
70 Ôn tập học kì I
71 Kiểm tra học kì I
72 Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

TUẦN BÀI TIẾT TÊN BÀI HỌC
19  

 

 

 

BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG

(14 tiết)

73 Thánh Gióng
74 Thánh Gióng
75 Thực hành tiếng Việt
76 Sơn Tinh, Thủy Tinh
20 77 Sơn Tinh, Thủy Tinh
78 Thực hành tiếng Việt
79 Ai ơi mồng 9 tháng 4
80 Viết văn thuyết minh về một sự kiện
21 81 Viết văn thuyết minh về một sự kiện
82 Viết văn thuyết minh về một sự kiện
83 Kể lại một truyện truyền thuyết
84 Kể lại một truyện truyền thuyết
22 85 Củng cố mở rộng
86 Thực hành đọc: Bánh chưng, bánh giầy
  BÀI 7. THẾ GIỚI CHUYỆN CỔ TÍCH

(12 tiết)

87 Thạch Sanh
88 Thạch Sanh
23 89 Thực hành tiếng Việt
90 Cây khế
91 Viết bài văn kể lại một chuyện cổ tích
  92 Viết bài văn kể lại một chuyện cổ tích
24 93 Viết bài văn kể lại một chuyện cổ tích
94 Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật
95 Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật
  96 Củng cố, mở rộng
25 97 Thực hành đọc: Sọ Dừa
98 Đọc mở rộng
   

BÀI 8. KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI

 

(12 tiết)

99 Xem người ta kìa
  100 Xem người ta kìa
26 101 Thực hành tiếng Việt
102 Hai sự khác biệt
103 Hai sự khác biệt
  104 Thực hành tiếng Việt
27 105 Kiểm tra giữa học kì II
106 Kiểm tra giữa học kì II
107 Bài tập làm văn
108 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
28 109 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
110 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
111 Củng cố. mở rộng
  112 Thưc hành đọc: Tiếng cười không muốn nghe
29  

BÀI  9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG (12 tiết)

113 Trái đất- cái nôi của sự sống
114 Trái đất- cái nôi của sự sống
115 Thực hành tiếng Việt
116 Các loài chung sống với nhau như thế nào?
30 117 Thực hành tiếng Việt
118 Trái đất
119 Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận
120 Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận
31 121 Tóm tắt bàng sơ đồ nội dung của một bài học đơn giản
122 Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiẽm môi trường
123 Củng cố, mở rộng
124 Thực hành đọc: Trái đất được hình thành…
32  

 

BÀI  10. CUỐN SÁCH TÔI YÊU

(12 tiết)

125 Thách thức đâu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
126 Sách hay cùng đọc
127 Cuốn sách yêu thích
128 Gặp gỡ tác giả
33 129 Phiêu lưu cùng sách
130 Kiểm tra đánh giá cuối kì II
131 Kiểm tra đánh giá cuối kì II
132 Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả
34 133 Sáng tác sản phẩm nghệ thuật
134 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gọi ra từ cuốn sách đã đọc
135 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gọi ra từ cuốn sách đã đọc
136 Về đích: Ngày hội với sách
35  

 

 

137 Giới thiệu sản phẩm minh họa sách
138 Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống gọi ra từ cuốn sách đã đọc
ÔN TẬP 139 Ôn tập học kì II
140 Ôn tập học kì II

 

[pdf-embedder url=”http://techacode.com/wp-content/uploads/2021/07/KHGD-NGU-VAN-6-KET-NOI-TRI-THUC-VOI-CUOC-SONG.pdf” title=”KHGD NGỮ VĂN 6 (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)”]

Leave a Comment