Câu hỏi kiểm tra tập huấn SGK môn Toán lớp 6 – Chân trời sáng tạo

BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẬP HUẤN MÔN TOÁN – BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

1

Chương trình Toán 6 mới khác với chương trình hiện hành những điểm chủ yếu nào?

2

Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018,  môn Toán THCS có các mạch kiến thức nào?

3

Trong mỗi bài học sách Toán 6, bộ sách Chân trời sáng tạo, có các cấu phần nào?

4

Để tạo điều kiện dạy và học tốt, Sách giáo khoa Toán 6 Chân trời sáng tạo đã đưa ra các bước thông dụng nào trong mỗi bài học

5

SGK Toán 6 giúp GV dễ dàng chuẩn bị và giảng dạy vì những điểm nào sau đây?

(1)     Nội dung và hình thức tổ chức các bài học giống SGK Toán 6 hiện hành.

(2)    Cách viết đơn giản, không hàn lâm.

(3)    Kế thừa những điểm tích cực của SGK Toán 6 hiện hành giúp GV tận dụng được các kinh nghiệm đã có.

(4)    Có cấu trúc bài học phù hợp với quy trình bốn bước lên lớp.

Phương án trả lời nào sau đây là đúng nhất?

6

Trong mạch kiến thức hình học trực quan, tạo lập hình được hiều như thế nào?

7

Năm học 2021 – 2022 là năm đầu cấp, để dạy tốt chương trình Toán  lớp 6, giáo viên cần phải làm gì?

8

Thông qua video một số tiết dạy minh hoạ ta có thể rút ra kinh nghiệm nào?

9

Các loại hình kiểm tra, đánh giá và mục tiêu của mỗi loại hình đó trong việc đánh giá kết quả học tập của HS đối với Toán 6 là gì?

(1)    Có hai loại hình kiểm tra, đánh giá về học tập là Đánh giá thường xuyên và Đánh giá định kì.

(2)    Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy sự tiến bộ của HS theo mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của HS. Đánh giá định kì nhằm xác định mức độ kết quả đạt được của HS so với Chuẩn kiến thức, kĩ năng, phát triển năng lực và công nhận thành tích học tập của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện.

(3)    Đánh giá định kì ở lớp 6 có 4 bài kiểm tra môn Toán vào: giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2, cuối năm học.

Phương án trả lời đúng là:

10

Với các trường chưa có đủ các thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo viên, ta có thể dạy tốt chương trình Toán 6 bằng cách nào?

Leave a Comment