Bài tập trắc nghiệm cuối khóa Modul 5 – Môn Toán

1. “Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh” là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?

Tôn trọng học sinh

Không phán xét học sinh

Giữ bí mật

Trung thực và trách nhiệm

2.Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong phát biểu sau:

“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và …ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

tâm thần

sinh lí

tâm lí

tinh thần

3. Nối các biểu hiện phù hợp với kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học:

Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinh – Kĩ năng lắng nghe

Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinh – Kĩ năng thấu hiểu

Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinh – Kĩ năng phản hồi

Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thân – Kĩ năng hướng dẫn

4.Đời sống tình cảm của học sinh trung học cơ sở có đặc điểm:

Dễ thay đổi và mâu thuẫn

Ổn định và sâu sắc

Quyết liệt và bốc đồng

Pha trộn và ổn định

5. Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

“Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự căng thẳng tâm lí của học sinh trung học cơ sở là do sự bất đồng về quan điểm giữa các em với cha mẹ. Trong khi học sinh đã thể hiện tính tự lập và tự ý thức khá rõ ràng về bản thân thì một số cha mẹ vẫn coi các em là những đứa trẻ non nớt, dễ bị ảnh hưởng và lôi kéo từ bên ngoài nên có xu hướng … quá mức đến mọi mặt đời sống của học sinh trung học cơ sở”.

quan tâm

giám sát

chỉ đạo

hướng dẫn

6.Điểm nào dưới đây KHÔNG đặc trưng cho sự phát triển tâm lí của tuổi học sinh trung học cơ sở?

Sự phát triển mạnh mẽ, đồng đều về thể chất và tâm lí.

Sự phát triển mạnh mẽ, không cân đối về thể chất và tâm lí.

Sự phát triển mạnh mẽ, không cân đối về thể chất và ngôn ngữ.

Sự phát triển không đều, tạo ra tính hai mặt “vừa là trẻ con vừa là người lớn”.

7.Học sinh trung học cơ sở KHÔNG gặp khó khăn trong sự phát triển bản thân thường có các biểu hiện sau:

Lo lắng về hình ảnh bản thân

Hòa đồng trong quan hệ với bạn bè

Lúng túng trong việc xây dựng hình mẫu lí tưởng

Không biết được điểm mạnh, hạn chế của bản thân

8.Nguyên nhân cơ bản dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở trong quan hệ giao tiếp với giáo viên là do:

Giáo viên không quan tâm đến học sinh

Giáo viên thiên vị học sinh

Giáo viên chưa thấu hiểu những đặc trưng tâm lí và nhu cầu của học sinh

Giáo viên đưa ra yêu cầu quá cao với học sinh

9.Những biểu hiện nào sau đây cho thấy học sinh trung học cơ sở KHÔNG gặp khó khăn trong định hướng nghề nghiệp:

Có tâm thế nhưng chưa ý thức về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp.

Biết lựa chọn ngành nhưng không có hiểu biết về hệ thống các ngành nghề trong xã hội.

Có ý thức rõ ràng về tương lai của mình nhưng chờ đợi vào sự định hướng của cha/mẹ.

Có tâm thế và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp.

10.Trong khi trợ giúp cho T – một học sinh lớp 8 có biểu hiện ngại giao tiếp, thu mình trong lớp, cô giáo chủ nhiệm nhận thấy em có sở thích chơi với những con thú nhỏ. Để trợ giúp cho T, cô đã cùng em chơi trò chơi “chó và gà trống” để qua đó tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ và tình cảm của em.

Thầy/cô hãy cho biết: Cô giáo chủ nhiệm đã sử dụng phương pháp tư vấn, hỗ trợ nào đối với học sinh của mình?

Phương pháp trực quan

Phương pháp trắc nghiệm

Phương pháp kể chuyện

Phương pháp thuyết phục

11.Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi lựa chọn và xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở có ý nghĩa gì?

Thu hút sự chú ý của học sinh

Chuẩn bị tâm thế cho học sinh

Nâng cao kết quả học tập cho học sinh

Lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh

12.Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình “xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh trung học cơ sở

Bước 1 là xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 2 là lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 3 là thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 4 là đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

13.Trong video nội dung 2 mà quý Thầy/Cô đã xem, việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí “kĩ năng giao tiếp hiệu quả” cho học sinh trung học cơ sở được thực hiện bằng phương pháp nào?

Tình huống giả định

Trắc nghiệm khách quan

Phiếu hỏi tự thiết kế

Hỏi ý kiến học sinh

14.Công việc “phân tích kết quả đầu vào” thuộc bước nào của qui trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học cơ sở?

Bước 2: Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 4: Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 3: Thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Bước 1: Xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí

15.Bước nào sau đây KHÔNG nằm trong qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học?

Liệt kê các vấn đề/khó khăn của học sinh.

Tìm hiểu nguồn lực bên ngoài

Xác định vấn đề của học sinh.

Thu thập thông tin của học sinh.

16.Việc phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở nhằm mục đích:

Lý giải các nguyên nhân gây ra khó khăn, vướng mắc của học sinh.

Cả 3 đáp án trên

Hình dung được những nguồn lực có thể kết nối để hỗ trợ học sinh.

Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải.

17.Điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở là hoạt động của giáo viên kết nối và …với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải”

hợp tác

phối hợp

liên hệ

kết hợp

18.Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THCS trong hoạt động giáo dục và dạy học?

Xác định vấn đề của học sinh.

Đánh giá năng lực của học sinh.

Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ.

Thu thập thông tin của học sinh.

19.Khi học sinh THCS gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

Báo cáo để Ban Giám hiệu tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

Phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để cùng tư vấn, hỗ trợ.

Cố tư vấn, hỗ trợ tâm lí cho học sinh theo hướng chuyên sâu hơn.

Trao đổi với cha mẹ học sinh để gia đình tự thu xếp.

20.Trong video phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trên hệ thống LMS, vấn đề chính mà em Ngọc gặp phải trong tình huống là gì?

Bất đồng quan điểm với mẹ và mẹ chưa hiểu Ngọc

Sự khác biệt giữa hai thế hệ

Sự thay đổi tâm lí trong giai đoạn dậy thì

Mâu thuẫn với mẹ và kĩ năng giao tiếp với người lớn còn hạn chế

21.“Sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của N trên lớp ở các môn học khác nhau. Cô V hiểu rằng N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, ở nhà N cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp N đều không đạt kết quả cao mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt”. Cô V đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn, hỗ trợ cho học sinh N?

Liệt kê các vấn đề học sinh gặp phải

Lên kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

Kết luận vấn đề của học sinh

Thu thập thông tin của học sinh

22.Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Nguyên tắc đảm bảo tính … trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường/ giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những điều kiện cần thiết”.

pháp lí

hệ thống

thống nhất

công khai

23.Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở.

Phương thức trực tiếp: Họp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử

Phương thức gián tiếp: Video giới thiệu về nhà trường, tờ rơi về kế hoạch rã ngoại của trường

24.Công việc nào sau đây KHÔNG cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?

Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình.

Thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với gia đình.

Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho gia đình.

25.Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở?

Kênh thông tin gián tiếp

Kênh thông tin cụ thể

Kênh thông tin trung gian

Kênh thông tin trực tiếp

26.“Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học cho phù hợp”. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học?

Xác định nội dung tự học

Đánh giá kết quả tự học

Xác định phương pháp và hình thức tự học

Xác định mục tiêu kế hoạch tự học

27.Hình thức nào sau đây KHÔNG thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên phổ thông đại trà?

Hỗ trợ thông qua tư vấn, tham vấn chuyên gia, đồng nghiệp

Hỗ trợ thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

Hỗ trợ thông qua học liệu, phần mềm điện tử

Hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung

28.LMS – Learning Management System được hiểu là…

hệ thống quản lí học tập qua mạng

hệ thống hỗ trợ quản lí đánh giá kết quả học tập qua mạng

đơn vị quản lí toàn bộ hệ thống học tập qua mạng

hệ thống quản lí nội dung học tập qua mạng

29.“Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lí gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh”. Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây:

Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn.

Hỗ chuyên môn thông qua Webquets.

Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia.

Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng.

30.Phương tiện nào sau đây KHÔNG phải là học liệu điện tử?

Các tệp âm thanh, hình ảnh, video

Bản trình chiếu, bảng dữ liệu

Phần mềm dạy học

Giáo trình, tài liệu tham khảo bản in

Leave a Comment