Hình bình hành – SGK Chân trời sáng tạo

Tiết 3. Hình bình hành 1. Hoạt động: Khám phá Các em thực hiện yêu cầu sau: Cho hình bình hành ABCD như Hình 7. a)Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD; cạnh BC và AD. b)Hãy kiểm tra xem hai cặp cạnh AB và CD, BC và AD có song song với nhau…
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.