Cách tạo tài khoản teams và office 365 từ mail edu

Thầy cô được cấp mail có dạng .edu.vn có thể tự tạo cho mình tài khoản teams và office 365 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào đường liên kết tạo tài khoản Microsoft Teams Tại đây

Bước 2:

Nhập mail edu của bạn

Nhấn đăng kí

Nhập vào mail trường của bạn ở đây mail trường mình là: [email protected]

Nhấn “Tôi là giáo viên”

Bạn nhập thông tin, Mật khẩu.

Một mail chứa mã xác minh sẽ được gửi tới mail của trường bạn.

Hãy nhắn cho cô văn thư xinh đẹp trường bạn xin mã xác minh

Tuy vào độ true của bạn mà em văn thư sẽ gửi mã nhanh hay chậm, mình vừa nhắn cái em í đã gửi cho luôn hehe.

OK bạn nhập mã xác minh vào rồi hoàn tất thế thôi.

Đợi chút màn hình như sau, vậy là bạn đã có tài khoản teams và office 365 để dùng rồi đó.

Leave a Comment