Cách khắc phục không vào tập huấn được Modul 5

Hiện tại Modul 5 tập huấn giáo viên phổ thông đã mở nhưng một số giáo viên chưa vào tập huấn được, sau đây là một số lí do và cách khắc phục.

Chưa vào tập huấn được modul 5 do modul 4 chưa đạt

Nếu modul trước chưa đạt thì modul sau sẽ không được vào học vì vậy thầy cô hãy kiểm tra xem các modul trước đã đạt hay chưa như sau:

Đăng nhập https://taphuan.csdl.edu.vn/ – > Chương trình bồi dưỡng

Nếu tất cả các modul đều có trạng thái Đạt là OK, thầy cô có thể đăng kí học Modul 5, còn không thì ta phải xem lại vì sao chưa “Đạt” và phải làm cho đạt trước đã.

Một trong những nguyên nhân phổ biến Modul 4 chưa đạt là do thầy cô chưa hoàn thành “Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên CSGDPT“. Nếu đây là lí do thầy cô làm theo Hướng dẫn sau:

Chưa vào tập huấn được modul 5 do chưa đánh giá Temis

Nếu thầy cô chưa hoàn thành “Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên CSGDPT” hay còn gọi là đánh giá Temis thì làm theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập -> Temis

Vào phần “tự đánh giá” xem mình đã hoàn thành đánh giá chưa.

Nếu chưa đánh giá, thầy cô phải tiến hành đánh giá, nếu đánh giá rồi mà chưa đạt thì do thầy cô còn thiếu minh chứng, đa phần các thầy cô rơi vào tình huống thiếu minh chứng này, ta tiến hành như sau:

Trong phần Temis ta vào -> Tài liệu minh chứng

Kiểm tra xem với mỗi minh chứng đã up lên file hình ảnh, pdf,… làm mình chứng chưa

Hình trên chỗ mũi tên là đã tải lên hình ảnh minh chứng rồi.

Hình trên là tiêu chí chưa có minh chứng.

Nếu tiêu chí nào chưa có minh chứng, thầy cô nhấn hình cây viết trong hàng tiêu chí đó rồi tải lên minh chứng.

Đảm bảo tất cá các tiêu chí đều có minh chứng là OK. Trừ tiêu chí nào ghi là “Minh chứng lấy tự động” thì thầy cô bỏ qua.

Lưu ý: Minh chứng có nhiều trang hiển thị nên thầy cô phải kiểm tra hết tất cả các trang xem đã đầy đủ hết chưa

Mẹo: Thầy co chọn hiển thị 100/trang như hình trên là sẽ hiển thị tất cả các minh chứng, cho dễ kiểm tra.

Sau khi hoàn thành việc thêm đầy đủ các minh chứng thì hệ thống sẽ tự động cập nhật, khi đó thầy cô có thể vào tập huấn Modul 5.

Chúc các thầy cô hoàn thành tập huấn đúng thời gian quy định.

Leave a Comment