Cách cài tool mở rộng cho phần mềm Sketchpad

Địa chỉ tải tool mở rộng cho GSP: Tải về

Địa chỉ tải GSP tiếng việt: Tải về

Sau khi tải về các bạn được một file nén, thầy cô giải nén file đó ra, thường để ngay trong thư mục chưa phần mềm GSP

Thực hiện như hình trên -> “Chọn thư mục công cụ”

chọn đến thư mục công cụ mới giải nén

Tiếp theo cứ nhấn “Đồng ý” là ok

Leave a Comment