Cách cài tool mở rộng cho phần mềm Sketchpad

0

Địa chỉ tải tool mở rộng cho GSP: Tải về

Địa chỉ tải GSP tiếng việt: Tải về

Sau khi tải về các bạn được một file nén, thầy cô giải nén file đó ra, thường để ngay trong thư mục chưa phần mềm GSP

Thực hiện như hình trên -> “Chọn thư mục công cụ”

chọn đến thư mục công cụ mới giải nén

Tiếp theo cứ nhấn “Đồng ý” là ok

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Note : If you can\'t find the \"Click here to continue\" button after pressing Refresh, please close this browser tab and try again.