HSG Toán

Đây là nội dung bồi dưỡng HSG toán, chỉ các bạn có tài khoản mới có thể đăng nhập để học được.

Các bài tập các em xem trong web này, thầy sẽ hướng dẫn thêm qua nhóm zalo

Kiến thức lớp 6,7

Chuyên đề 1: Kĩ thuật khử liên tiếp

LỚP 8

Số học

Chuyên đề 1: Chia hết

Chuyên đề 2: Phương trình nghiệm nguyên

Chuyên đề 3: Số nguyên tố – hợp số

Chuyên đề 4: Số chính phương

Đại số

Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử

Chuyên đề 2: Biến đổi đồng nhất

Chuyên đề 3: Cực trị (Tìm GTNN, GTLN)

Một số dạng bất đẳng thức, cực trị

+ Đa thức bậc hai (hoặc quy về bậc hai) một biến, hoặc hai biến

Một số sai lầm thường gặp khi tìm cực trị

Chuyên đề 4: Bất đẳng thức

+ Phương pháp biến đổi tương đương

+ Phương pháp dùng bất đẳng thức phụ

Hình học

Chuyên đề 1: Hình học chứng minh

Chuyên đề 2: Phương pháp diện tích

Chuyên đề 3: Định lí Talet – Tam giác đồng dạng

+ Dạng AC2 = AD.AF + AB.AE
+ Kĩ thuật kẻ thêm đường phụ song song
+ Bài tập tổng hợp: Định lí Talet – Tam giác đồng dạng

LỚP 9

Chuyên đề 1: Căn thức

Chuyên đề 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chuyên đề 3: Bất đẳng thức

+ Bất đẳng thức co-si

+ Kĩ thuật chọn điểm rơi

+ Bài tập tổng hợp

Chuyên đề 4: Tiếp tuyến của đường tròn

Ôn tập cấp tốc

Chuyên đề 5: Tứ giác nội tiếp

Chuyên đề 6: Phương trình bậc hai

Kho đề thi cấp huyện

TP Bảo Lộc

Bảo Lộc 2020 – 2021

Bảo Lộc 2019 – 2020

Bảo Lộc 2018 – 2019

Bảo Lộc 2017 – 2018

Bảo Lộc 2016 – 2017

Bảo Lộc 2015 – 2016

Bảo Lộc 2014 – 2015

Bảo Lâm

Bảo Lâm 2021 – 2022

Bảo Lâm 2020 – 2021

Bảo Lâm 2019 – 2020

Bảo Lâm 2018 – 2019

Bảo Lâm 2017 – 2018

Bảo Lâm 2016 – 2017

Bảo Lâm 2015 – 2016

Bảo Lâm 2014 – 2015

Đức Trọng

Đức Trọng 2020 – 2021

Đức Trọng 2019 – 2020

Đức Trọng 2018 – 2019

Đức Trọng 2017 – 2018

Đức Trọng 2016 – 2017

Đức Trọng 2015 – 2016

Đức Trọng 2014 – 2015

Di Linh

Di Linh 2020 – 2021

Di Linh 2019 – 2020

Di Linh 2018 – 2019

Di Linh 2017 – 2018

Di Linh 2016 – 2017

Di Linh 2015 – 2016

Di Linh 2014 – 2015

Đà Lạt

Đà Lạt 2021 – 2022

Đà Lạt 2020 – 2021

Đà Lạt 2019 – 2020

Đà Lạt 2018 – 2019

Đà Lạt 2017 – 2018

Đà Lạt 2016 – 2017

Đà Lạt 2015 – 2016

Đà Lạt 2014 – 2015

Cát Tiên

Cát Tiên 2021 – 2022

Cát Tiên 2020 – 2021

Cát Tiên 2019 – 2020

Cát Tiên 2018 – 2019

Cát Tiên 2017 – 2018

Cát Tiên 2016 – 2017

Cát Tiên 2015 – 2016

Cát Tiên 2014 – 2015

Đạ Huoai

Đạ Huoai 2020 – 2021

Đạ Huoai 2019 – 2020

Đạ Huoai 2018 – 2019

Đạ Huoai 2017 – 2018

Đạ Huoai 2016 – 2017

Đạ Huoai 2015 – 2016

Đạ Huoai 2014 – 2015

Đam Rông

Đam Rông 2020 – 2021

Đam Rông 2019 – 2020

Đam Rông 2018 – 2019

Đam Rông 2017 – 2018

Đam Rông 2016 – 2017

Đam Rông 2015 – 2016

Đam Rông 2014 – 2015

Đơn Dương

Đơn Dương 2021 – 2022

Đơn Dương 2020 – 2021

Đơn Dương 2019 – 2020

Đơn Dương 2018 – 2019

Đơn Dương 2017 – 2018

Đơn Dương 2016 – 2017

Đơn Dương 2015 – 2016

Đơn Dương 2014 – 2015

Lâm Hà

Lâm Hà 2021 – 2022

Lâm Hà 2020 – 2021

Lâm Hà 2019 – 2020

Lâm Hà 2018 – 2019

Lâm Hà 2017 – 2018

Lâm Hà 2016 – 2017

Lâm Hà 2015 – 2016

Lâm Hà 2014 – 2015

Đạ Tẻh

Đạ Tẻh 2020 – 2021

Đạ Tẻh 2019 – 2020

Đạ Tẻh 2018 – 2019

Đạ Tẻh 2017 – 2018

Đạ Tẻh 2016 – 2017

Đạ Tẻh 2015 – 2016

Đạ Tẻh 2014 – 2015

Ôn thi Tỉnh

1. Giải phương trình

2. Giải HPT

3. Bất đẳng thức

Đề thi Tỉnh Lâm Đồng

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2021 – 2022 – Chính thức

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2020 – 2021 – Chính thức

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2020 – 2021 – Dự bị

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2019 – 2020 – Chính thức

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2019 – 2020 – Dự bị

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2018 – 2019 – Chính thức

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2018 – 2019 –  Dự bị

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2017 – 2018 – Chính thức

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2017 – 2018 – Dự bị

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2016 – 2017

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2015 – 2016

Đề thi HSG Tỉnh Lâm Đồng 2014 – 2015

Đề thi Chuyên Lâm Đồng

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2021 – 2022 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2021 – 2022 – Dự bị

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020 – 2021 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2020 – 2021 – Dự bị

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2019 – 2020 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2019 – 2020 – Dự bị

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2018 – 2019 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2018 – 2019 – Dự bị

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2017 – 2018 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2017 – 2018 – Dự bị

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2016 – 2017 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2016 – 2017 – Dự bị

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2015 – 2016 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2015 – 2016 – Dự bị

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2014 – 2015 – Chính thức

Đề thi chuyên toán Lâm Đồng 2014 – 2015 – Dự bị